ดูดวง 12 ราศี

ราศีกันย์

ดูดวง ราศีกันย์ 2556

ดูดวง ราศีกันย์ 2559

ราศีกันย์

ท่านที่ยังโสดท่านจะมีผู้ใหญ่แนะนำคนรู้จักให้ และหวังจะให้ท่านเป็นคู่กัน แต่ท่านอาจสนใจหรือไม่สนใจก็ได้แล้วแต่ท่าน แต่คนที่ท่านจะได้เจอนี้ จะเป็นคู่แท้ จะเป็นคนที่เสียสละให้กันและกัน ผู้ใหญ่จึงเห็นดีเห็นงามด้วย ประมาณว่า เรือล่มในหนองทองจะไปไหนเสีย ส่วนท่านที่มีครอบครัวแล้ว ดวงท่านจะได้บุตรมาสืบสกุล